Efektivní řízení projektů

Plánujte, sledujte a spolupracujte s použitím softwaru pro řízení projektů preferovaného více než milionem podniků.

ZAČNĚTE TEĎ

Vždy dokončete práci včas!

Plánujte jednotlivé činnosti projektu, přiřazujte úkoly, spravujte prostředky a zdroje a lépe spolupracujte v rámci týmu, abyste vše včas dokončili.

Vlastnosti a funkce

Snadno plánujte projekty.

Milníky, seznamy úkolů a úkoly vám pomohou organizovat složité projekty a rozdělovat je na snadno zvládnutelné dílčí celky. Získejte větší míru kontrolu využitím dílčích úkolů, opakovaných úkolů a závislostí.

Používejte Ganttovy diagramy k získání dokonalého přehledu.

Ganttovy diagramy poskytují podrobnou vizualizaci rozvržení a plnění úkolů. Také znázorňují všechny čtyři typy závislostí, takže můžete lépe definovat a spravovat vztahy mezi úkoly.

Snadno spolupracujte.

Zaměstnanci, klienti, dodavatelé a konzultanti zblízka i daleka mohou spolupracovat prostřednictvím nástrojů pro spolupráci.

Sledujte čas.

Každý, kdo pracuje na projektu, může snadno zaznamenávat své účtovatelné i neúčtovatelné hodiny s použitím časových karet. Vestavěná integrace se Zoho Invoice automaticky generuje faktury z časových karet.

Rychle identifikujte a řešte problémy.

Zaznamenávejte a sledujte problémy včetně jejich řešení a testování. Definujte uživatelská workflow a podniková pravidla. Sledujt změny kódu provedené v GitHub a Bitbucket.

Spravujte své dokumenty.

Ujistěte se, že váš tým má vždy přístup k nejnovější verzi všech projektových dokumentů. Spolupracujte na dokumentech, prezentacích a tabulkách s použitím online nástrojů.

Propojte své oblíbené aplikace.

Zoho Projects vám poskytne i další výhody v podobě širokého portfolia aplikací Zoho i snadno integrovatelných aplikací jiných dodavatelů.

Převeďte každý projekt do úspěšného příběhu

© 2019, Pro Futuro Consulting a.s., Všechna práva vyhrazena.