Jedinečná komplexní sada pro interakci se zákazníkem

Zoho CRM Plus nabízí pomocí jednoho softwaru sjednocení všech týmů, kteří jednají s vašimi zákazníky. Poskytuje tak úplný přehled o interakcích na jednom místě. Výsledkem je efektivnější spolupráce týmů a větší spokojenost zákazníků.

ZAČNĚTE TEĎ

Úplná interakce se zákazníkem v jednom systému

Na rozdíl od koncepcí zahrnujících samostatné produkty je Zoho CRM Plus úzce integrovaná, univerzální sada pro interakce se zákazníkem. Poskytněte týmům jednajícím se zákazníky komplexní, kontextový přehled o všech kontaktních bodech, což jim umožní poskytovat zákazníkům konzistentní služby a podporu v každé fázi cesty zákazníka.

Vlastnosti a funkce

Různé formy interakce

Spravujte všechny komunikační kampaně v jednom univerzálním prostředí za použití všech dostupných médií (telefon, e-mail, chat, průzkumy, sociální média a help desk).

Spolupráce mezi týmy

Vytvořte propojený ekosystém pro všechny své týmy, kde budou moci spolupracovat na klientských projektech, marketingových kampaních a budou spravovat komunikaci se zákazníky.

Informace a BI

Chcete-li získat ucelený obraz zákazníka, potřebujete data, která spolu vzájemně spolupracují. Sbírejte v reálném čase informace o zákaznících z různých kanálů a okamžitě je analyzujte a jednejte podle nich.

Produktivita

Efektivnější spolupráce týmů a zlepšení operačních procesů prostřednictvím automatizovaných pracovních postupů (obchodní aktivity a marketingové kampaně).

Správa systémů

Vedení týmů pomocí centralizovaného panelu, který lze škálovat dle potřeby. Řešte efektivně správu a nastavení CRM, project management, help desk a ostatní systémy na jednom místě.

Mobilní aplikace

Zoho CRM Plus nabízí řadu mobilních aplikací, které zajistí přístupy k datům a možnost řešit jednotlivé procesy v reálném čase i na cestách.

Jedna sada pro všechy týmy jednající se zákazníky

Vybavte svůj tým technologií, kterou potřebuje pro zajištění větší spokojenosti zákazníků!

© 2019, Pro Futuro Consulting a.s., Všechna práva vyhrazena.